Optional Header

Obsah činnosti


Zabývám se oceňováním nemovitostí tzn. vypracováním znaleckého posudku o ceně nemovitosti. Vzhledem k tomu, že jsem znalcem jmenovaným příslušným krajským soudem jsou moje posudky akceptovány i finančními úřady a ostatními orgány veřejné správy, samozřejmě i soudy.

Zpracovávám znalecké posudky pro dědické řízení, jako podklad pro stanovení výše daně z převodu nemovitostí, darovací daně, daně dědické, pro vypořádání majetku ve společném jmění manželů a v mnoha dalších případech.

Také se zabývám vypracování posudků jejíchž výsledkem je tržní cena.

.
.
.

Copyright 2008 by Ing. Michaela Růžičková

TOPlist